23/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 27.03.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

23
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 19. března 1975
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 (Kolín)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volbu do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 43 a stanoví den jejího konání na pátek dne 23. května 1975.
Erban v. r.