História predpisu 169/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.12.1975 - 31.05.2002