História predpisu 164/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.29.12.1975 - 31.08.1980