História predpisu 157/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1976 - 31.12.1980