História predpisu 154/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1976 - 30.04.1990