15/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 17.03.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

15
UZNESENIE
Predsedníctva Slovenskej národnej rady
z 28. februára 1975
o vyhlásení doplňovacích volieb do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21 - Sládkovičovo
Predsedníctvo Slovenskej národnej rady
podľa čl. 122 ods. 2 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 49 ods. 1 zákona Slovenskej národnej rady č. 55/1971 Zb. o voľbách do Slovenskej národnej rady vyhlasuje doplňovacie voľby do Slovenskej národnej rady vo volebnom obvode č. 21 - Sládkovičovo a určuje deň ich konania na sobotu 26. apríla 1975.
Štencl v. r.