História predpisu 147/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.12.1975 - 31.12.1976