História predpisu 126/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.19.11.1975 - 31.12.1976