109/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 16.10.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

109
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 6. října 1975
o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 (okres Beroun) a č. 31 (okres Kladno)
Předsednictvo České národní rady
podle § 50 odst. 1 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, vyhlašuje doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodě č. 15 a č. 31 a stanoví den jejich konání na pátek dne 31. října 1975.
Erban v. r.