101/1975 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 30.09.1975

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

101
UZNESENIE
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia
z 25. septembra 1975
o vyhlásení doplňovacích volieb vo volebnom obvode č. 87 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia
vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 50 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia doplňovacie voľby vo volebnom obvode č. 87 pre voľby do Snemovne národov Federálneho zhromaždenia na sobotu 22. novembra 1975.
Indra v. r.