História predpisu 1/1975 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.01.1975 - 31.12.1975