História predpisu 82/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.13.09.1974 - 30.12.1993