História predpisu 78/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1974 - 30.06.1991