História predpisu 69/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1974 - 31.12.1987