História predpisu 68/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1974 - 31.12.1990