História predpisu 33/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.05.1974 - 31.01.1991