História predpisu 111/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1975 - 14.09.1975