História predpisu 104/1974 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1975 - 30.09.1996