História predpisu 86/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.07.1973 - 31.12.1973