História predpisu 80/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1973 - 31.07.1985