História predpisu 74/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.03.07.1973 - 30.04.1990