História predpisu 68/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.25.06.1973 - 31.12.1976