História predpisu 58/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.06.1973 - 31.08.1984