História predpisu 25/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.03.1973 - 31.10.1991