História predpisu 21/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1973 - 31.12.1984