História predpisu 118/1973 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.11.1973 - 31.08.1996