História predpisu 91/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.01.1973 - 31.12.1981