História predpisu 81/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.1972 - 31.12.1973