História predpisu 80/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.31.10.1972 - 18.12.1990