História predpisu 66/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1972 - 30.09.1976