História predpisu 61/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.11.09.1972 - 31.12.2007