História predpisu 57/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1972 - 31.03.1990