História predpisu 32/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1972 - 31.12.1975