História predpisu 31/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.07.1972 - 30.04.1990