História predpisu 2/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.10.02.1972 - 31.12.1975