História predpisu 17/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.04.1972 - 26.05.1993