História predpisu 117/1972 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.12.1972 - 30.09.1996