95/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

95
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 23. září 1971
o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady
Předsednictvo České národní rady
stanoví podle § 12 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, volební obvody pro volby do České národní rady, jak jsou uvedeny v příloze tohoto usnesení.
Předseda České národní rady: Erban v. r.
Příloha
k usnesení předsednictva České národní rady o stanovení volebních obvodů pro volby do České národní rady č. 95/1971 Sb.
Seznam volebních obvodů pro volby do České národní rady, které se budou konat ve dnech 26. a 27. listopadu 1971. *)
HLAVNÍ MĚSTO PRAHA
Volební obvod č. 1
(v městkém obvodu Praha 1)
Praha 1
městský obvod Praha 1, vyjma jeho severovýchodní části, ohraničené od středu Mánesova mostu severním okrajem náměstí Krasnoarmějců, ulicí Širokou, Valentinskou, Kaprovou, středem Staroměstského náměstí, ulicí Celetnou, západním okrajem náměstí Republiky a ulicí Na poříčí.
Volební obvod č. 2
(v městském obvodu Praha 2)
Praha 2 - I
západní část městského obvodu Praha 2 ohraničená na východě ulicí Bělehradskou, částí ulice Záhřebské, jižní částí ulice Belgické a ulicí Pod nuselskými schody.
Volební obvod č. 3
(v městském obvodu Praha 3)
Praha 2 - II
východní část městského obvodu Praha 2 ohraničená na západě ulicí Bělehradskou, částí ulice Záhřebské, jižní částí ulice Belgické a ulice Pod nuselskými schody.
Volební obvod č. 4
(v městském obvodu Praha 3)
Praha 3 - I
severozápadní část městského obvodu Praha 3 ohraničená ulicí Ondříčkovou, jižním okrajem Žižkova náměstí, ulicí Křišťanavou, Jičínskou, Vinohradskou, Želivského, východní Částí ulice Jeseniovy, na sever územím před ulicí Ambrožovou k ulici Biskupcově, ulicí Biskupcovou až k ulici Na vápence a ulicí Na vápence na sever.
Volební obvod č. 5
(v městském obvodu Praha 3)
Praha 3 - II
jihovýchodní část městského obvodu Praha 3 ohraničená ulicí Ondříčkovou, jižním okrajem Žižkova náměstí, ulicí Křišťanovou, Jičínskou, Vinohradskou, Želivského, východní částí Jeseniovy, odtud k ulici Biskupcově, ulicí Biskupcovou až k ulici Na vápence a ulicí Na vápence k hranicím obvodu.
Volební obvod č. 6
(v městském obvodu Praha 4)
Praha 4 - I
severovýchodní část městského obvodu Praha 4 ohraničená ulicemi K podjezdu, Jaurisovou, Družstevní ochoz, kat. hranicí Nusle-Michle, ulicí Budějovickou a kat. hranicí Záběhlice-Kunratice a Chodov-Kunratice.
Volební obvod č. 7
(v městském obvodu Praha 4)
Praha 4 - II
městský obvod Praha 4 ohraničený ulicemi K podjezdu, Jeseniovou, Družstevní ochoz, kat. hranicí Michle-Nusle, ulicí Na Pankráci, Hradeckých, Prvního listopadu, Na Topolce, Mikuláše z Husi a Na Bučánce.
Volební obvod č. 8
(v městském obvodu Praha 4)
Praha 4 - III
část městského obvodu Praha 4 ohraničená ulicemi Na Bučánce, Mikuláše, z Husi, Na Topolce, Na Klikovce, Pod Děkankou, U družstva Klid, Budějovickou až k tělesu dráhy Vršovice-Bnaník, tělesem dráhy a směrem severním po kat. hranici Krč-Hodkovičky, tokem Kunratického potoka, ulicemi Pod svahem, Ke Krči, Pod vinohradem, Na vinohradu, Branickou, Nad přívozem a kat. hranicí Hlubočepy-Braník.
Volební obvod č. 9
(v městském obvodu Praha 4)
Praha 4 - IV
část městského obvodu Praha 4 ohraničená ulicemi Nad přívozem, Ke Krči, Branickou, Na vinohradu, Pod vinohradem, Pod svahem, korytem Kunratického potoka, kat. hranicí Hodkovíčky-Krč, tělesem dráhy Vršovice-Braník, obvodem Michelského lesa za areál Thomayerovy nemocnice, po hranici Kunratice-Michle, Michle-Chodov na hranici Michle-Záběhlice-Chodov po kat. hranici Hostivař-Chodov, Hostivař-Háje a Petrovice-Háje.
Volební obvod č. 10
(v městském obvodu Praha 5)
Praha 5 - I
jižní část městského obvodu Praha 5 ohraničená ulicemi Lidickou, Plzeňskou, Mozartovou, Duškovou, Husovými sady, zpět Starokošířskou, Plzeňskou, Pod radnicí, Hlaváčkovou, jinonickou až k Liebknechtově ulici, hřebenem Vidoule na jihozápad silnicí Stodůleckou.
Volební obvod č. 11
(v městském obvodu Praha 5)
Praha 5 - II
severní část městského obvodu Praha 5 ohraničená hranicemi volebního obvodu č. 10.
Volební obvod č. 12
(v městském obvodu Praha 6)
Praha 6 - I
jižní část městského obvodu Praha 6 ohraničená ulicemi Valentovou, Zličínskou, po hranici obory Hvězda, ulicemi U Hvězdy, Na okraji, Veleslavínskou, Pod novým lesem, Nad Boříslavkou, po tělese dráhy až k ulici Slovenského povstání a U Prašného mostu.
Volební obvod č. 13
(v městském obvodu Praha 6)
Praha 6 - II
severozápádní část městského obvodu Praha 6 ohraničená kat. hranicí Dejvice-Lysolaje a ulicemi V Podbabě, Nad Paťankou, Na Míčánce, Na Klimentce, Šáreckou, Na Kotlářce, Kolejní, Leninovou, Starodejvickou, po tělese dráhy ke Střešovické, Pod novým lesem, Na okraji, U Hvězdy, po hranici obory k ulici Zličínské a Valentovou.
Volební obvod č. 14
(v městském obvodu Praha 6)
Praha 6 - III
severovýchodní část městského obvodu Praha 6 ohraničená kat. hranicí Lysolaje-Dejvice a ulicemi V Podbabě, Jarní, Nad Paťankou, Na Míčánce, Ke Klimentce, Šáreckou, Na Kotlářce, Kolejní, Leninovou, Starodejvickou, tělesem dráhy Praha-Kladno k ulici Slovenského povstání a U Prašného mostu.
Volební obvod č. 15
(v městských obvodech Praha 7 a Praha 1)
Praha 7 - I
jihozápadní část městského obvodu Praha 7 ohraničená pobřežím plavebního průplavu, ulicemi Za elektrárnou, U Sjezdového paláce. Strojnickou, Veletržní k Letenskému náměstí, tř. Obránců míru a Fr. Křižka; severovýchodní část městského obvodu Praha 1, ohraničená severním okrajem náměstí Krasnoarmějců, ulicí Širokou, Valentinskou, Kaprovou, středem Staroměstského nám., ulicí Celetnou, západním okrajem náměstí Republiky a ulicí Na poříčí.
Volební obvod č. 16
(v městském obvodu Praha 7)
Praha 7 - II
severovýchodní část městského obvodu Praha 7, ohraničená pobřežím plavebního průplavu, ulicemi Za elektrárnou, U sjezdového paláce, Strojnickou, Veletržní, k Letenskému náměstí, východní částí třídy Obránců míru a Fr. Křižka.
Volební obvod č. 17
(v městském obvodu Praha 8)
Praha 8
městský obvod Praha 8 vyjma Karlín a Jižní část Libně, ohraničený Libeňským mostem, ulicemi Rudé armády, Rosenbergových a Ronkovou.
Volební obvod č. 18
(v městském obvodu Praha 9 a Praha 8)
Praha 9 - I
východní část městského obvodu Praha 9, ohraničená katastrální hranicí Prosek-Libeň, Vysočany-Letňany, Vysočany-Kbely a Hloubětín-Kbely; jižní část městského obvodu Praha 8 s hranicí volebního obvodu č. 17.
Volební obvod č. 19
(v městském obvodu Praha 9)
Praha 9 - II
severní část městského obvodu Praha 9, ohraničená hranicí volebního obvodu č. 18.
Volební obvod č. 20
(v městském obvodu Praha 10)
Praha 10 - I
severní část městského obvodu Praha 10, ohraničená ulicemi U Vinohradského hřbitova, Ruskou, Murmanskou, náměstím Kubánské revoluce, V olšinách, Na stezce, Na hroudě,. Pod altánem, k tělesu dráhy, odtud do ulice Průběžné, Žernovské, Na polníku, K Pérovně, podél kolonie v Rybníčkách na jih k Zahradnímu Městu a na kat. hranici Strašnice-Hostivař a Malešice-Štěrboholy.
Volební obvod č. 21
(v městském obvodu Praha 10)
Praha 10 - II
jihovýchodní část městského obvodu Praha 10, ohraničená hranicí volebního obvodu č. 22 a 20.
Volební obvod č. 22
(v městském obvodu Praha 10)
Praha 10 - III
severozápadní část městského obvodu Praha 10, ohraničená hranicí volebního obvodu č. 20 a 21.
STŘEDOČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 23
(v okrese Benešov)
Benešov
západní část okresu Benešov, ohraničená obcemi Pecerady, Bystřice, Olbramovice, Broumovice, Čestín a Odlochovice.
Volební obvod č. 24
(v okrese Benešov)
Vlašim
východní část okresu Benešov, ohraničená obcemi Nespeky, Čeňovice, Ouběnice, Jankov, Čelivo a Zvěstov.
Volební obvod č. 25
(v okrese Beroun a Praha-západ)
Beroun
severovýchodní část okresu Beroun ohraničená obcemi Zloukovice, Zahořany, Hostím, Měňany, Liteň a Skuhrov a část okresu Praha-západ, ohraničená obcemi Řevnice. Černošice a Všenorv.
Volební obvod č. 26 (v okrese Beroun) Hořovice
jihozápadní část okresu Beroun, ohraničená obcemi Otročiněves, Králův Dvůr, Tetín, Koněprusy, Vinařice, Nesvačíly, Všeradice a Podbrdy.
Volební obvod č. 27
(v okrese Kladno)
Kladno
město Kladno.
Volební obvod č. 28
(v okrese Kladno)
Slaný
severní část okresu Kladno, ohraničená obcemi Jedomělice, Studeněves, Jemníky, Vinaříce, Cvrčovice, Brandýsek, Třebusice a Koleč.
Volební obvod č. 29
(v okrese Kladno)
Libušín
jižní část okresu Kladino, ohraničená obcemi Malíkovice, Řisuty, Přelič, Hrdlív, Pchery, Třebichovice, Libušin, Srby, Velká Dobrá, Velké Přítočno, Hřebeč, Buštěhrad, Stehelčeves a Dřetovice.
Volební obvod č. 30
(v okrese Kolín)
Kolín
severovýchodní část okresu Kolín, ohraničená obcemi Dobřichov, Plaňany, Břežany, Radovesnice I, Tři Dvory a Týnec nad Labem.
Volební obvod č. 31
(v okrese Kolín a Praha-východ)
Český Brod
jihozápadní část okresu Kolín, ohraničená obcemi Radim, Zalešany, Libodřice, Polepy, Starý Kolín, Libenice, Dolní Chvatliny, Třebovle, Oleška a Stříbrná Skalice a část okresu Praha-východ s obcemi Senohraby, Strančice, Mnichovice a Ondřejov.
Volební obvod č. 32
(v okrese Kutná Hora)
Kutná Hora
Východní část okresu Kutná Hora, ohraničená obcemi Čáslav, Kutná Hora, Tupadly a Vlkaneč.
Volební obvod č. 33
(v okrese Kutná Hora a Kolín)
Zruč nad Sázavou
část okresu Kutná Hora, ohraničená obcemi Miskovice, Křesetice, Žáky a Šebestěnice a část okresu Kolín s obcemi Bečváry, Kouřim, Malotine, Barchovíce, Zásmuky a Horní Kruty.
Volební obvod č. 34
(v okrese Mělník)
Mělník
východní část okresu Mělník, ohraničená obcemi Chorušice, Nebužely, Malý Újezd, Všetaty a Neratovice.
Volební obvod č. 35
(v okrese Mělník)
Kralupy nad Vltavou
část okresu Mělník, ohraničená obcemi Stránka, Vysoká, Liběchov, Dolní Beřkovice, Tuhaň, Tišice, Obříství a Korycany.
Volební obvod č. 38
(v okrese Mladá Boleslav)
Mladá Boleslav
severovýchodní část okresu, ohraničená obcemi Dolní Křupá, Plužná, Kolomuty, Semčice a Ledce.
Volební obvod č. 37
(v okrese Mladá Boleslav)
Benátky nad Jizerou
západní část okresu Mladá Boleslav, ohraničená obcemi Bělá pod Bezdězem, Katusice, Dalovice a Pěčice.
Volební obvod č. 38
(v okrese Nymburk)
Nymburk
západní cast okresu Nymburk, ohraničená obcemi Krchleby, Bohnice, Nymburk, Přední Lhota, Třebestovice a Poříčany.
Volební obvod č. 39
(v okrese Nymburk)
Poděbrady
východní část okresu Nymburk, ohraničená obcemi Jíkev, Chleby, Sokoleč a Hořany.
Volební obvod č. 40
(v okrese Praha-východ)
Brandýs nad Labem - Stará Boleslav
severní část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Satalice, Radonice, Dřevčice, Toušeň a Čelákovice.
Volební obvod č. 41 1
(v okrese Praha-východ)
Říčany
jižní část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Horní Počernice, Zeleneč, Nehvizdy, Mochov, Čestlice, Kuří, Všestary, Třemblat a Zvánovíce.
Volební obvod č. 42 (v o Křese Praha-západ) Radotín
severozápadní část okresu Praha západ, ohraničená obcemi Jinočany, Zbuzany, Ořech, Kosoř a Radotín.
Volební obvod č. 43
(v okrese Praha-západ a Praha-východ)
Jílové u Prahy
jižní část okresu Praha-západ, ohraničená obcemi Choteč, Zbraslav, Cholupice a Šeberov a část okresu Praha-východ, ohraničená obcemi Dobřejovice, Předboř, Velké Popovice a Pyšely.
Volební obvod č. 44 [v okrese Příbram) Příbram
západní část okresu Příbram, ohraničená obcemi Buková u Příbramě, Trhové Dušníky, Dubno, Dlouhá Lhota, Višňová, Káciň, Pečice a Bukovany.
Volební obvod č. 45
(v okrese Příbram)
Sedlčany
východní část okresu Příbram, ohraničená obcemi Rosovice, Občov, Obořiště, Jablonná, Bohostice a Klučenice.
Volební obvod č. 46
(v okrese Rakovník)
Rakovník
okres Rakovník.
JIHOČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 47
(v okrese české Budějovice)
České Budějovice
městské části České Budějovice 4, 7 a z části 3 území ohraničené tř. Rudá armády, žel. tratí, Havlíčkovou Kolonií a Vltavou, a obec Včelná.
Volební obvod č. 48
(v okrese české Budějovice)
Týn nad Vltavou
severní část okresu České Budějovice ohraničená obcemi Jankov, Dubné, České Vrbné, Hrdějovice, Úsilné, Adamov, Rudolfov, Lišov a Štěpánovice, včetně městské části České Budějovice 2 a části území městské části České Budějovice 3 mezi řekou Vltavou a tř. Míru.
Volební obvod č. 49
(v okrese Tábor)
Soběslav
jižní část okresu Tábor ohraničená obcemi Božejovice, Makov, Dražíce, Radimovice u Želče, Planá nad Lužnicí, Košice, Dlouhá Lhota, Radenín a Hiroby.
Volební obvod č. 50
(v okrese Tábor)
Tábor
severní část okresu Tábor ohraničená obcemi Jistebnice, Borotín, Radkov, Svrabov, Klokoty, Horky, Sezimovo Ústí, Nová Ves u Chýnova, Cchýnov, Dolní Hořice a Pořín.
Volební obvod č. 51
(v okrese Pelhřim)
Pelhřim
severní část okresu Pelhřimov ohraničena obcemi Hojovice, Vyklantice, Černovice, Svatava, Lidmaň, Lidmaňka, Moraveč, Nová Cerekev, Stanovice, Dubovice, Pelhřimov, Paylov, Plevnice, Střítež pod Křemešníkem, Branišov, Vyskytná a Chaloupki.
Volební obvod č. 52
(v okrese Jindřichův Hudec a Pelhřimov)
Jindřichův Hradec
severní část okresu Jindř. Hradec ohraničená obcemi Kardašova Řečice, Mnich, Děbolín, Matná, Buk, Políkno, Horní Ždár, Jindřichův Hradec, Otín, Hrutkov, Kačlehy, Hospříz, Blažejov, Malý Ratmírov, Mutiněves, Bednárec, Česká Olešná, Popelín a jižní část okresu Pelhřimov ohraničená obcemi Bořetín, Chválkov, Benešov, Těmice, Markvarec, Chmelná, Proseč-Obořiště, Vlasonice, Myslotím, Vokov, Rynárec, Radňov, Nemojov, Putimov, Proseč pod Křemešníkem, Sázava a Nový Rychnov.
Volební obvod č. 53
(v okrese Jindřichův Hradec)
Dačice
jižní část okresu Jindřichův Hradec, ohraničená obcemi Jemčina, Ratiboř, Roseč, Stajka, Polště, Vydři, Dolní Ždár, Malíkov nad Nežárkou, Dolní Pěna, Horní Pěna, Bílá, Číměř, Kunnějov, Člunek, Střížovice, Vlčice, Nová Olešná, Strmilov, Bořetín, Horní Olešná, Cep, Hamr, Chlum u Třeboně a Staňkov.
Volební obvod č. 54
(v okrese České Budějovice a v okrese Jindřichův Hradec)
Trhové Sviny
jižní část okresu Č. Budějovice ohraničená obcemi Habří, Kvítkovice, Lipí, Kaliště u Lipí, Mokré, Šindlovy Dvory, Litvínovice, Planá, Poříčí, Kamenný Újezd, Plav, Roudné, Nové Hodějovice, Mladé, Suché Vrbné, Vráto, Dubičné, Hlincova Hora, Zvíkov, Hvozdec, Vlkovice, Libin, Spolí, včetně městských části města České Budějovice 2 a 9 a jižní část okresu Jindř. Hradec ohraničená obcemi Bor, Suchdol n. Luž., Klikov a Nová Ves.
Volební obvod č. 55
(v okrese český Krumlov)
Český Krumlov
okres Český Krumlov
Volební obvod č. 56
(v okrese Prachatice)
Prachatice
okres Prachatice
Volební obvod č. 57
(v okrese Strakonice]
Strakonice
jižní část okresu Strakonice ohraničená obcemi Mečichov, Záboří, Katovsko, Doubravice, Lažany, Chrášťovice, Podolí, Černíkov, Droužetice, Strakonice, Předni Ptákovice, Nebřehovice, Jinín, Cehnice a Mladějovice.
Volební obvod č. 58
(v okrese Strakonice a Písek)
Blatná
severní část okresu Strakonice ohraničená obcemi Cečelovice, Lnářský Málkov, Kadov, Vrbno, Mračov, Lažánky, Jindřichovice, Milčice, Čekonice, Láz, Leskovice, Radomyšl, Kaletice, Domanice, Řepice, Slaník, Hajská, Modlešovice, Sedlíkovice, Čejetice, Sudoměř, a západní část okresu Písek ohraničená obci Kožlí u Orlíka, Orlík n./Vlt., Nevězíce, Zbonín, Varvažov, Dědovice, Vráž, Borečnice, Topělec, Dobešice, Oldřichov, Nepodřice, Zátaví, Putim, Smrkovice, Semice, Nový Dvůr, Selibov. Maletice. Myšenec, Protivín, Krč, Těšínov.
Volební obvod č. 59
(v okrese Písek)
Písek
východní část okresu Písek ohraničená obcemi Chrást, Kostelec n./Vlt., Sobědraž, Jíckevice, Zvíkovské Podhradí, Oslov, Tukleky, Louka, Držov, Vojníkov, Vrcovice, Písek, Hradiště, Tálín, Žďár, Nová Ves u Protivína.
ZÁPADOČESKÝ KRAJ A MĚSTO PLZEŇ
Volební obvod č. 60
(v okrese Domažlice)
Domažlice
okres Domažlice bez severovýchodní části, ohraničené obcemi Bu kovec, Puclice, Křenovy, Hlohová a Čermná.
Volební obvod č. 61
(v okrese Cheb)
Cheb
západní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Skalná, Třebeň, Cheb, Podhrad a Háje.
Volební obvod č. 62
(v okresech Cheb a Sokolov)
Mariánské Lázně
východní část okresu Cheb, ohraničená obcemi Plesná, Křižovatka, Milhostov, Nebanice, Potočiště, Okrouhlá, Lipová a Starý Hrozňatov a jižní část okresu Sokolov, ohraničená obcemi Lítov, Habartov, Bukovany, Citice, Březová a Kostelní Bříza.
Volební obvod č. 63
(v okresech Karlovy Vary a Sokolov)
Ostrov
severní část okresu Karlovy Vary, ohraničená obcemi Černava, Suchá, Fojtov, Nová Role, Stará Role, Děpoltovice, Hroznětín, Kfely, Ostrov, Květnová, Krásný Les a severní část okresu Sokolov, ohraničená obcemi Přebuz, Šindelová, Rotava, Oloví a Jindřichovice.
Volební obvod č. 64
(v okrese Karlovy Vary)
Karlovy Vary
část okresu Karlovy Vary, zahrnující město Karlovy Vary a obce Božičany, Mírová, Jenišov a Doubí.
Volební obvod č. 65
(v okrese Klatovy)
Klatovy
západní část okresu Klatovy, ohraničená obcemi Újezd u Plánice, Plánice, Číhaň, Těšetiny, Mochtín, Vrhaveč, Běšiny, Úloh, Čachrov, Kunkovice, Javorná a Železná Ruda.
Volební obvod č. 66
(v okrese Klatovy)
Sušice - Horažďovice
východní část okresu Klatovy, ohraničená obcemi Lovčice, Žďár, Velenovy, Zavlekov, Vlčnov, Kolinec, Lukoviště, Boříkovy, Křištín, Střeziměř, Podolí, Nemilkov, Chotěšov a Hlavňovice.
Volební obvod č. 67
(v okresech Plzeň-Jih a Domažlice)
Přeštice - Stod
západní část okresu Plzeň-Jih, ohraničená obcemi Útušice, Štěnovice, Čižice, Netunice, Řenče, Horšice a severovýchodní část okresu Domažlice, ohraničená obcemi Neuměř, Kvíčovice a Staňkov.
Volební obvod č. 68
(v okrese Plzeň-jih)
B1ovice
východní část okresu Plzeň-jih, ohraničená obcemi Černice, Losiná, Chválenice, Střížovice, Únětice, Chocenický Újezd, Drahkov, Letiny a Skašov.
Volební obrod č. 69
(v městě Plzni)
Plzeň I
městský obvod Plzeň 2.
Volební obvod č. 70
(v městě Plzni 1
Plzeň II
městský obvod Plzeň 1 a městský obvod Plzeň 4.
Volební obvod č. 71
(v městě Plzni)
Plzeň III
městský obvod Plzeň 3.
Volební obvod č. 72
(v okresech Plzeň-sever, Karlovy Vary a Sokolov)
Plasy
severní část okresu Plzeň-sever, ohraničená obcemi Dolní Jamné, Nečtiny, Hvozd, Plasy, Kaznějov, Obora, Jarov, Kaceřov a jihovýchodní část okresu Karlovy Vary, ohraničená obcemi Stráž n./Ohří, Vojkovice, Velichov, Kyselka, Hájek, Sadov, Otovice, Sedlec, Dalovice, Bor, Šemnice, Andělská Hora, Kolové, Stanovíce a jihovýchodní část okresu Sokolov, ohraničená obcemi Horní Slavkov, Nová Ves.
Volební obvod č. 73
(v okrese Plzeň-sever)
Nýřany
jižní část okresu Plzeň-sever, ohraničená obcemi Úterý, Krsy, Číhaná, Úněšov, Zahrádka, Horní Bělá, Dolní Bělá, Mrtník, Krašovice, Trnová, Horní Bříza, Hromnice a Nynice.
Volební obvod č. 74
(v okrese Rokycany)
Rokycany
okres Rokycany
Volební obvod č. 75
(v okrese Sokolov)
Sokolov
jihozápadní část okresu Sokolov, ohraničená obcemi Stříbrná, Kraslice, Sněžná, Krajková (část Bernov, Libnov), Dolní Nivy, Vřesová, Krajková (část Markvarec, Hrádek, Anenská Ves), Luh n./Svatavou, Svatava, Sokolov, Vítkov a Loket.
Volební obvod č. 76
(v okrese Tachov)
Tachov
okres Tachov.
SEVEROČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 77
(v okrese Ústí n. L.)
Ústí nad Labem-jih
jižní část okresu Ústí n. L. ohraničená obcemi Žandov, Chlumec, Český Újezd, Střížovice, Hrbovice, Svádov, Valtířov, Velké Březno, Malé Březno a jižní část města Ústí n. L. s místními částmi Trmice, Předlice, Střekov a část Klíše (ohraničená ulicemi V podhájí, Fučíkovou, Šaldovou, Gottwaldovou, Londýnskou, Leninovou, Okružní, Kekulovou a Pětidomím).
Volební obvod č. 78
(v okrese Ústí n. L.)
Ústí nad Labem-sever
severní část okresu Ústí n. L. ohraničená obcemi Telnice, Užín, Neštěmice, Povrly a severní část města Ústí n. L. s vnitřním městem a místními částmi Všebořice, Bukov, Stříbrníky, Krásné Březno a s částí Klíše. Ve městě je volební obvod ohraničen ulicemi V podhájí, Kalininovou, Fučíkovou, Šaldovou, Gottwaldovou, Leninovou, Okružní, Pětidomím, včetně prostoru Západního nádraží a Větruše. Obvod je na levém břehu Labe.
Volební obvod č. 79
(v okrese Děčín)
Děčín
město Děčín a obce Krásný Studenec a Dolní Žleb
Volební obvod č. 80
(v okrese Děčín)
Děčín - střed
část okresu Děčín ohraničená na jižní straně obcemi Sněžník, Jílové, Malšovice, Boletice n. Lab., Březiny, Ludvíkovice, Arnoltice a na severní straně obcemi Brtníky, Vlčí Hora, Krásná Lípa, Rybniště a Kytlice.
Volební obvod č. 81
(v okrese Děčín)
Děčín - sever
část okresu Děčín (Šluknovský výběžek) ohraničená obcemi Mikulášovice, Kunratice, Staré Křečany, Studánka, Horní Podluží a Jiřetín pod Jedlovou.
Volební obvod č. 82
(v okrese Liberec)
Liberec-sever
část okresu Liberec ohraničená na severní straně obcemi Oldřichov na Hranicích, Bílý Kostel, Chrastava, Krásná Studánka, Mníšek, Oldřichov v Hájích, na jižní straně obcemi Zdislava, Kryštofovo Údolí. Severní a západní část města Liberce s městskými částmi Janův Důl, Františkov, Růžodol I., Staré a Nové Pavlovice, Ruprechtice, Kateřinky, Rudolfov, Ostašov, Karlinky, Dolní a Horní Hanychov a Horní Růžodol. Ve městě je volební obvod ohraničen ulicemi U koupaliště, U hájovny, Horskou, Mojmírovou, Vodňanskou, Kreibichovou, Budyšínskou, Ruskou, Ruprechtickou, Sokolskou, Náměstím bojovníků za mír, ulicí Železnou, Lucemburskou, U lomu, Širokou, Gottwaldovským náměstím, Jánskou, U Nisy, Tatranskou, Železniční stanicí Liberec (včetně) ulicí Čechovou, řekou Nisou, ulicí Mosteckou a železniční tratí směr Turnov.
Volební obvod č. 83
(v okrese Liberec)
Liberec - jih
část okresu Liberec ohraničená, na severu obcemi Žibřidice, Křižany, Světlá pod Ještědem, Doubí, Vesec, Vratislavice n. N. a jihovýchodní část města Liberec s vnitřním městem a místními částmi Rochlice, Starý a Nový Harcov, Králův Háj. Ve městě je volební obvod ohraničen ulicemi U koupaliště, U hájovny, Horskou, Mojmírovou, Vodňanskou, Kreibichovou, Budyšínskou, Ruskou, Ruprechtickou, Sokolskou, Náměstím bojovníků za mír, ulici Železnou, Lucemburskou, U lomu, Širokou, Gottvaldovým náměstím. Jánskou, U Nisy, Tatranskou, Čechovou, řekou Nisou, ulicí Mosteckou a železniční tratí směr Turnov.
Volební obvod č. 84
(v okrese Jablonec m. N.) Liberec)
Jablonec nad Nisou - Liberec
část okresu Jablonec n. N. ohraničená obcemi Josefův Důl, Lučany n. N., Nová Ves n. N., Zásada, Loužnice, Radčice, Jílové u Držková, Vlastiboř a severnější část okresu Liberec (Frýdlantský výběžek) ohraničená obcemi Václavice, Vítkov, Nová Ves, Dětřichov, Raspenava, Hejnice a Bílý Potok.
Volební obvod č. 85
(v okrese Jablonec n. N.)
Jablonec nad Nisou
část okresu Jablonec n. N. ohraničená obcemi Janov n. N., Jablonec n. N., Maršovice, Pěnčín, Jirkov a Horská Kamenice.
Volební obvod č. 86
(v okrese Česká Lijpa)
Česká Lípa
Část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Nový Oldřichov, Slunečná, Častolovice, Žizníkov, Vlčí Důl, Brenná, Ralsko, Bezděz a východní část města Česká Lípa ohraničená ulicemi Karla Plevy, Českou, Anenskou, Krátkou, Partyzánskou a Libereckou.
Volební obvod č. 87
(v okrese Česká Lípá a Litoměřice)
Česká Lípa - Litoměřice
část okresu Česká Lípa ohraničená obcemi Volfartice, Horní Libchava, Manušice, Okřešice, Srní u Č. Lípy, Provodín, Doksy, Okna, Žďár a západní část města česká Lípa ohraničená ulicemi Karla Plevy, Českou, Anenskou, Krátkou, Partyzánskou a Libereckou; část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Třebušín, Soběnice, Horní Řepčice, Chotiněves, Drahobuz, Hošíka, Štětí.
Volební obvod č. 88
(v okrese Litoměřice)
Litoměřice-sever
část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Chotiměř, Malé Žernoseky, Lhotka n. L., Lovosice, Lukavec, Keblice, Brňany, Dolánky, Hrdly, Křešice a Zahořany.
Volební obvod č. 89 (iv okrese Litoměřice) Litoměřice - jih
část okresu Litoměřice ohraničená obcemi Velemín, Oparno, Vchynice, Sulejovice, Siřejovice, Vrbičany, Brozany, Doksany, Rohatce, Libotenice, Lounky, Polepy, Encovany, Vrutice, Vrbice, Račice a Bechlín,
Volební obvod č. 90
(v okrese Louny a Most)
Louny
část okresu Louny ohraničená obcemi Raná, Lenešice, Březno, Skupice, Mradice, Lipenec, Touchovice, Hřivice, Pnětluky, Domoušice a jižní část okresu Most ohraničená obcemi Bečov, Polerady, Havran, Malé Březno, Slatinice, Čepirohy, Skyřice, Vtelno, Obrnice, Braňany a Želeníce.
Volební obvod č. 91
(v okrese Louny)
Žatec
část okresu Louny ohraničená obcemi Velemyšleves, Blažím, Třískolupy, Počerady, Břivany, Postoloprty, Lišany, Strkovice, Lipno, Tuchořice a Nečemice.
Volební obvod č. 92
(v okrese Chomutov)
Kadaň
část okresu Chomutov ohraničená obcemi Hora Sv. Šebestiána, Křimov, Spoříce, Droužkovice a Březno.
Volební obvod č. 93
(v okrese Chomutov)
Chomutov
část okresu Chomutov ohraničená obcemi Kalek, Blatno, Chomutov, Údlice, Všehrdy a Hrušovany.
Volební obvod č. 94
(v okrese Most)
Most
město Most a obec Souš.
Volební obvod č. 95
(v okrese Most)
Litvínov
část okresu Most ohraničená obcemi Holešice, Hořany, Třebušice, Komořany, Dolní Jiřetín, Kopisty a Mariánské Radčice.
Volební obvod č. 98
(v okrese Teplice)
Teplice-západ
část okresu Teplice ohraničená obcemi Mikulov, Mstišov, Újezdeček, Jeníkov, Duchcov, Liptice, Břežánky a Bílina.
Volební obvod č. 97
(v okrese Teplice)
Teplice-východ
část okresu Teplice ohraničená obcemi Cínovec, Dubí, Novosedlice, Proboštov, Sobědruhy, Srbice, Bystřany, Lysec, Kladruby, Hudcov, Lahošť, Zabrušany, Ledvice, Světec, Radovesice a Hrobčice.
Volební obvod č. 98
(v okrese Teplice)
Teplice
město město Teplice
VÝCHODOČESKÝ KRAJ
Volební obvod č. 99
(v okrese Havlíčkův Brod)
Havlíčkův Brod
jihozápadní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Číhošť, Ovesná Lhota, Dlužiny, Druhanov, Příseka u Světlé, Malčín, Lučíce, Veselý Žďár, Havlíčkův Brod, Termesivy, Mírovka, Suchá a Smilov.
Volební obvod č. 100
(v okrese Havlíčkův Brod)
Chotěboř
severovýchodní část okresu Havlíčkův Brod, ohraničená obcemi Leština u Světlé, Kynice, Sázavka, Bačkov, Tis, Skuhrov, Olešná, Radostín, Knyk, Břevnice, Kyjov, Pohled, Dlouhá Ves, Šlapanov a Věžnice.
Volební obvod č. 101
(v okrese Hradec Králové)
Hradec Králové
město Hradec Králové bez částí Nový Hradec Králové, Třebeš, Malšovice a Slezské Předměstí východně od Kladské ulice.
Volební obvod č. 102
(v okrese Hradec Králové)
Nový Bydžov
západní část okresu Hradec Králové, ohraničená obcemi Sovětice, Dohalice, Mokrovousy, Třesovice, Střezetice, Probluz, Horní Přím, Stěžírky, Stěžery, Těchlovice, Libčany a Praskačka.
Volební obvod č. 103
(v okrese Hradec Králové)
Třebechovice pod Orebem
východní část okresu Hradec Králové (bez části území města Hradce Králové), ohraničená obcemi Benátky, Číštěves, Lípa, Dlouhé Dvory, Všestary, Svobodné Dvory, Plačice a Hřibsko.
Volební obvod č. 104
(v okrese Chrudim)
Hlinsko
jihovýchodní část okresu Chrudim, ohraničená obcemi Ostrov, Stradouň, Vinary, Štěnec, Jenišovice-Zalažany, Lozíce, Radim, Dobrkov, Podlažice, Chrast, Horka, Švihov, Ctětín a Trhová Kamenice.
Volební obvod č. 105
(v okrese Chrudim)
Chrudim
severozápadní část okresu Chrudim, ohraničená obcemi Městec, Holešovice, Mentour, Poděčely, Lhota u Chroustovic, Synčany, Rosice, Řestoky, Zaječice, Žumberk, Podlíštany-Vížky, Ochoz, Nasavrky, České Lhotice a Horni Bradlo.
Volební obvod č. 106
(v okrese Jičín)
Hořice
východní část okresu Jičín, ohraničená obcemi Úbislavice, Studénka, Valdov, Mlázovice, Konecchlumí, Tuř, Vitiněves, Nemyčeves, Slatiny, Žeretice a Vysoké Veselí.
Volební obvod č. 107
(v okrese Jičín)
Jičín
západní část okresu Jičín, ohraničená obcemi Radim, Lužany, Úlibice, Robousy, Popovice, Podhradí, Jičíněves, Češov, Volanice a Sběř.
Volební obvod č. 108
(v okrese Náchod)
Jaroměř
jihozápadní část okresu Náchod, ohraničená obcemi Červený Kostelec, Horní Radechová, Slavíkov, Dolní Radechová, Vysokov, Provodov, Šonov u Nového Města nad Metují, Přibyslav, Jestřebí a Mezilesí.
Volební obvod č. 109
(v okrese Náchod)
Náchod
severovýchodní část okresu Náchod, ohraničená obcemi Stárkov, Hronov, Náchod, Lipí, Jizbice, Česká Čermná a Nový Hrádek.
Volební obvod č. 110
(v okrese Pardubice)
Holice
východní část okresu Pardubice, ohraničená obcemi Rohoznice, Křičeň, Bohdaneč, Semtín, Ohrazenice, Staré Hradiště, Ráby, Sezemice, Veská, Černá za Bory, Nemošice a Mikulovice.
Volební obvod č. 111
(v okrese Pardubice)
Pardubice
město Pardubice bez částí Svítkov a Popkovice a místní části Dukla.
Volební obvod č. 112
(v okrese Pardubice)
Přelouč
západní část okresu Pardubice, ohraničená obcemi Kasalice, Bukovka, Živanice, Rybitví, Rosice, Pardubice (části Svítkov a Popkovice), Staré Jesenčany a Uražkovice.
Volební obvod č. 113
(v okrese Rychnov nad Kněžnou)
Rychnov nad Kněžnou
severozápadní část okresu Rychnov nad Kněžnou, ohraničená obcemi Deštné, Osečnice, Skuhrov nad Bělou, Lukavice, Rychnov nad Kněžnou, Synkov, Kostelec nad Orlicí, Kostelecká Lhota, Chleny a Lhoty u Potštejna.
Volební obvod č. 114
(v okrese Semily)
Semily
severovýchodní část okresu Semily, ohraničená obcemi-Semily, Benešov u Semil, Bystrá nad Jizerou, Háje nad Jizerou, Mříčná, Kruh, Svojek a Bělá.
Volební obvod č. 115
(v okrese Semily)
Turnov
jihozápadní část okresu Semily, ohraničená obcemi Záhoří, Chuchelna, Lhota, Slaná, Košťálov, Kundratice, Libštát a Nová Ves nad Popelkou.
Volební obvod č. 116
(v okrese Svitavy)
Polička
západní část okresu Svitavy, ohraničená obcemi Janov, Čistá, Trstěnice, Karle, Květná, Pomezí, Radiměř, Banín, Březová nad Svitavou, Sklené, Pohledy, Rudná a Želívsko.
Volební obvod č. 117
(v okrese Svitavy)
Svitavy
východní část okresu Svitavy, ohraničená obcemi Opatov, Mikuleč, Javorník, Vendolí, Hradec nad Svitavou, Kamenná Horka, Boršov, Dlouhá Loučka, Křenov, Janůvky, Březina a Slatina.
Volební obvod č. 118
(v okrese Trutnov)
Dvůr Králové nad Labem
jižní část okresu Trutnov, ohraničená obcemi Borovnice, Mostek, Vítězná, Horní Žďár, Staré Buky, Střítež, Starý Rokytník, Bohuslavice nad Úpou, Suchovršice, Úpice a Havlovice.
Volební obvod č. 119
(v okrese Trutnov)
Trutnov
severovýchodní část okresu Trutnov, ohraničená obcemi Žacléř, Mladé Buky, Vlčice, Čermná, Chotěvice, Pilníkov, Trutnov, Maroušovice, Velké Svatoňovice, Batňovice a Rtyně v Podkrkonoší.
Volební obvod č. 120
(v okrese Trutnov)
Vrchlabí
severozápadní část okresu Trutnov, ohraničená obcemi Ždírnice, Horní Olešnice, Dolní Olešnice, Hostinné, Rudník, Javorník, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou a Horní Maršov.
Volební obvod č. 121
(v okrese Ústí nad Orlicí)
Lanškroun
jihovýchodní část okresu Ústi nad Orlicí, ohraničená obcemi Dolní Sloupnice, Voděrady, Džbánov, Horní Sloupnice, Řetůvka, Řetová, Dlouhá Třebová, Knapovec, Dolní Dobrouč, Horní Dobrouč, Ostrov, Lanškroun, Albrechtice, Herbortice, Dolní Heřmanice a Rýdrovice.
Volební obvod č. 122
(v okrese Ústí nad Orlicí)
Ústí nad Orlici
západní část okresu Ústí nad Orlici, ohraničená obcemi Sopotnice, České Libchavy, Horní Libchavy, Dolní Libchavy, Černovír, Ústí nad Orlici, Jennědí, Nový Jiří, Vračovice, Chotěšiny a České Heřmanice.
Volební obvod č. 123
(v okrese Ústí nad Orlicí a Rychnov nad Kněžnou)
Žamberk
severovýchodní část okresu Ústí nad Orlicí, ohraničená obcemi Litice nad Orlicí; Česká Rybná, Hejnice, Žampach, Hnátnice, Lahšperk, Letohrad, Petrovice, Dolní Čermná, Jakubovice, Horní Třešňoveč. Horní Čermná, Koburk a Výprachtice;
jihovýchodní část okresu Rychnov nad Kněžnou, ohraničená obcemi Orlické Záhoří, Uhřínov pod Deštnou, Líberk, Javornice, Dlouhá Ves, Tutleky, Doudleby nad Orlici a Potštejn.
JIHOMORAVSKÝ KRAJ A MĚSTO BRNO
Volební obvod č. 124
(v městě Brně)
Brno-město-jihozápad
městský obvod Brno I bez městské části Brno-město (ohraničené ulicemi Husovou, Hlídka, Hrad, Odolní, Marešovou, Žerotínovým nám., nám. Rudé armády, Sady osvobození, Kolištěm, Uhelnou a nám. Čs. armády), městský obvod Brno VIII a obec Bosonohy z okresu Brno-venkov.
Volební obvod č. 125
(v městě Brně)
Brno-město-severozápad
městský obvod Brno II bez východní části ohraničené ulicemi Veveří, Hrnčířskou, Dimitrovovou, Lidickou, nám. Rudé armády, Žerotínovým nám., městský obvod Brno VII a obec Žebětín z okresu Brno-venkov.
Volební obvod č. 128
(v městě Brně)
Brno-město-sever
městský obvod Brno V a VI a obce Ivanovice u Brna, Jehnice a Ořešín z okresu Brno-venkov.
Volební obvod č. 127
(v městě Brně)
Brno-město-severovýchod
severní část městského obvodu Brno III s městskými částmi Husovice, Lesná a severní částí Černých Polí ohraničenou ulicemi Lesnickou, Zemědělskou, Jugoslávskou, Trávníky, bývalou železniční tratí Brno-Král. Pole až k závodům Královopolské strojírny s návazností na prodlouženou ulici Lesnickou, městský obvod Brno XIII a obec Soběšice z okresu Brno-venkov.
Volební obvod č. 128
(v městě Brně)
Brno-město-střed 
městský obvod Brno II, ohraničený ulicemi Veveří, Hrnčířskou, Dimitrovovou, Lidickou, nám. Rudé armády, Žerotínovým nám., a jižní část městského obvodu Brno III, ohraničená ulicemi Lidickou, Pionýrskou, Drobného, Lesnickou, Zemědělskou, Jugoslávskou, Trávníky, býv. trati Brno-Kr. Pole, řekou Svitavou, ulicemi Tkalcovskou, Gottwaldovou a Sady osvobození.
Volební obvod č. 129
(v městě Brně)
Brno-město-východ
městské obvody Brno XI a XII a část městského obvodu Brno IV severně od ulice Olomoucké s návaznosti na železniční trať Trenčianská Teplá na straně východní a na řeku Svitavu na straně západní.
Volební obvod č. 130
(v městě Brně)
Brno-město-jihovýchod
východní část městského obvodu Brno I a městská část Brno-město (ohraničená ulicemi Husovou, Hlídka, Hrad, Údolní, Marešovou, Žerotínovým nám., nám. Rudé armády, Sady osvobození, Kolištěm, Uhelnou a nám. Čs. armády),
část městského obvodu Brno IV jižně od čáry, kterou tvoří ulice Gottwaldova, Tkalcovská, řeka Svitava, Olomoucká, železniční trať Brno-Trenčianská Teplá, městské obvody Brno IX a X a obce Dvorská a Chrlice z okresu Brno-venkov.
Volební obvod č. 131
(v okresech Brno-venkov a Zdár n. S.)
Tišnov
severní část okresu Brno-venkov, ohraničená obcemi Svatoslav, Vevereká Bítýška, Hostěnice, Mokrá, Horákov, a jihovýchodml část okresu Žďár n. Sázavou, ohraničená obcemi Jindřichov, Ruda, Ořechov, Kadolec, Nová Ves, Vratislavka a Horní Loučky.
Volební obvod č. 132
(v okrese Brno-venkov)
Rosice
jihozápadní část okresu Brno-venkov, ohraničená obcemi Příbyslavice, Hvozdec, Rebešovice, Opatovice, Ořechov, Medlov, Odrovice, Dolní Kounice, Tetčice a Vysoké Popovice.
Volební obvod č. 133
(v okrese Brno-venkov)
Šlapanice
jihovýchodní část okresu Brno-venkov, ohraničená obcemi Velatice a Pozořice, Hrušovany u Brna, Syrovice, Blučina a Sokolnice.
Volební obvod č. 134
(v okresech Brno venkov, Třebíč a Znojmo)
Ivančice
jihozápadní část okresu Brno-venkov, ohraničená obcemi Babice u Rosic, Neštovice a Hlína, východní část okresu Třebíč, ohraničená obcemi Popůvky, Hartvíkovice, Náměšť n. Osl. a severovýchodní část okresu Znojmo, ohraničená obcemi Jamolice, Vémyslice, Kadov, Bohutice, Kubčice a Loděnice.
Volební obvod č. 135
(v okrese Blansko)
Blansko
jižní část okresu Blansko, ohraničená obcemi Brumov, Doubravice nad Svitavou, Němčice, Vysočany, Lipovec, Těchov a Olomučany.
Volební obvod č. 136
(v okrese Blansko)
Boskovice
severní část okresu Blansko, ohraničená na jihu obcemi Žďárná, Újezd u Boskovic, Krhov a Černovice.
Volební obvod č. 137
(v okrese Břeclav)
Břeclav
jihovýchodní část okresu Břeclav, ohraničená obcemi Poštorná, Zaječí, Němčičky a Kobylí.
Volební obvod č. 138
(v okrese Břeclav)
Mikulov
západní část okresu Břeclav, ohraničená obcemi Hustopeče, Lednice a Valtice.
Volební obvod č. 139
(v okrese Gottwaldov)
Gottwaldov I
městské části Chlum, Lhotka, Louky, Mladcová, Prštné, Příluky, Zlín, Zlínské Paseky a obce Racková a Hostišová.
Volební obvod č. 140
(v okrese Gottwaldovy
Gottwaldov II
městské části Jaroslavice a Kudlov a severovýchodní část okresu Gottwaldov ohraničená obcemi Želechovice nad Dřevnící, Kostelec - Štípa, Fryšták, Bratřejov a Vizovice.
Volební obvod č. 141
(v okrese Gottwaldov)
Otrokovice, Napajedla
jihozápadní část okresu Gottwaldov včetně čtvrtě Gottwaldov-Malenovice, ohraničená obcemi Otrokovice-Kvítkovice, Březůvky, Pozlovice a Kladná-Žilín.
Volební obvod č. 142
(v okrese Gottwaldov a Uh. Hradiště)
Slavičín
východní část okresu Gottwaldov, ohraničená obcemi Vysoké Pole, Horní a Dolní Lhota, Petrůvka, a severovýchodní část okresu Uher. Hradiště, ohraničená obcemi Lopeník, Nezdenice a Šumíce.
Volební obvod č. 143
(v okrese Hodonín)
Hodonín
jihozápadní část okresu Hodonín, ohraničená obcemi arŠdice, Vacenovice a Hodonín.
Volební obvod č. 144
(v okrese Hodonín)
Veselí nad Moravou
východní část okresu Hodonín, ohraničená obcemi Rohatec, Bzenec a Žeravice.
Volební obvod č. 145
(v okrese Hodonín a Břeclav)
Kyjov
severní část okresu Břeclav, ohraničená obcemi Brumovice, Horní Bojanovice, Diváky a Křepice, a severní část okresu Hodonín, Ohraničená obcemi Karlín, Milotice a Vracov.
Volební obvod č. 148
(v okrese Jihlava)
Jihlava
severozápadní část okresu Jihlava, ohraničená obcemi Jihlava a Dolní Cerekev.
Volební obvod č. 147
(v okrese Jihlava)
Třešť
východní část okresu Jihlava, ohraničená obcemi Batelov, Rančířov a Heroltice.
Volební obvod č. 148
(v okrese Kroměříž)
Kroměříž
střední část okresu Kroměříž, ohraničená obcemi Postoupky-Hradisko, Nová Dědina, Soběsuky, Rataje, Počenice-Tetětice a Strabenice.
Volební obvod č. 149
(v okrese Kroměříž)
Holešov
východní část okresu Kroměříž, ohraničená obcemi Hulín a Plešovec.
Volební obvod č. 150
(v okrese Prostějov)
Prostějov
město Prostějov a obce Vrahovice-Čechůvky.
Volební obvod č. 151
(v okresech Prostějov a Blansko)
Kostelec na Hané
severozápadní část okresu Prostějov, ohraničená obcemi Smržice, Vícov, Drahany a jihovýchodní část okresu Blansko ohraničená obcemi Krasová, Vilémovice, Lažánky a Habrůvka.
Volební obvod č. 152
(v okrese Prostějov)
Němčíce nad Hanou
jihovýchodní část okresu Prostějov, ohraničená obcemi Prostějovičky, Žárovice-Hamry, Plumlov, Určice, Olšany u Prostějova, Mostkovice, Čechovice-Domamyslice a Držovice.
Volební obvod č. 153
(v okrese Třebíč)
Třebíč
severní část okresu Třebíč, ohraničená obcemi Pucov, Kozlany, Vladislav, Střítež a Opatov.
Volební obvod č. 154
(v okrese Třebíč)
Moravské Budějovice
jižní část okresu Třebíč, ohraničená obcemi Předín, Petrůvky, Kožichovice, Kladerůby n. Osl. a Senorady.
Volební obvod č. 155
(v okrese Uh. Hradiště)
Uherské Hradiště
část okresu Uher. Hradiště, ohraničená obcemi Nedakonice, Kunovice, Uher. Hradiště, Popovice, Podolí a Ostrožská Lhota.
Volební obvod č. 158
(v okrese Líh. Hradiště)
Uherský Brod
jihovýchodní část okresu Uher. Hradiště, ohraničená obcemi Hluk, Uher. Brod, Újezdec u Luhačovic, Bystřice pod Lopeníkem a Březová.
Volební obvod č. 157
(v okrese Uh. Hradiště)
Staré Město u Uherského Hradiště
severozápadní část okresu Uher. Hradiště, ohraničená obcemi Prakšice, Mistřice, Staré Město u Uher. Hradiště a Polešovice.
Volební obvod č. 158
(v okrese Vyškov)
Vyškov
část okresu Vyškov, ohraničená obcemi Chvalkovice, Kozlany, Dražovice a Kroužek.
Volební obvod č. 159
(v okresech Vyškov a Kroměříž)
Bučovice
část okresu Vyškov, ohraničená obcemi Velešovice-Holubice, Bohaté Málkovice, Nemochovice a část okresu Kroměříž, ohraničené obcemi Cetechovice, Těšánky-Divoky, Zborovice, Nětčice a Cvrčovice.
Volební obvod č. 160
(v okrese Znojmo)
Znojmo
západní část okresu Znojmo, ohraničená obcemi Újezd, Hluboké Mašůvky, Znojmo a Šatov.
Volební obvod č. 161
(v okrese Znojmo)
Miroslav
jihovýchodní část okresu Znojmo, ohraničená obcemi Dolní Dubňany, Džbánice, Šumíce, Chvalovice, Dyje, Únamov, Vevčice a Tavíkovice.
Volební obvod č. 162
(v okrese Žďár n. S.)
Žďár nad Sázavou
severozápadní část okresu Žďár nad Sázavou, ohraničená obcemi Jimramov, Zubří, Račice, Mirošov, Bobrůvka, Ostrov nad Osl. a Sirákov.
Volební obvod č. 163
(v okrese Žďár n. S.)
Bystřice nad Pernštejnem
jihozápadní a severovýchodní část okresu Žďár nad Sáz., ohraničená obcemi Bohdalov, Rousměrov, Moravec, Zvole, Lísek, Strachujov, Sulkovec, Kaly, Dolní Libochová, Křižanov a Jablonov.
SEVEROMORAVSKÝ KRAJ A MĚSTO OSTRAVA
Volební obvod č. 164
(v okrese Bruntál)
Bruntál
jižní část okresu Bruntál, ohraničená obcemi Malá Morávka, Karlova Studánka, Světlá Hora, Široká Niva, Nové Heřminovy, Milotice nad Opavou, Rázová, Horní Benešov, Horní Životice.
Volební obvod č. 165
(v okrese Bruntál)
Krnov
severní část okresu Bruntál, ohraničená obcemi Vrbno pod Pradědem, Karlovice, Krasov, Čaková, Zátor, Lichnov a Sosnová.
Volební obvod č. 166
(v okrese Frýdek-Místek)
Frýdek-Místek
střední část okresu Frýdek-Místek, ohraničená obcemi Fryčovice, Staříč, Žabeň, Sviadnov, Frýdek-Místek, Palkovice, Kozlovice.
Volební obvod č. 167
(v okrese Frýdek-Místek)
Vratimov
severní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená obcemi Brušperk, Paskov, Lískovec, Sedliště, Bruzovice, Dobrá, Staré Město, Baška, Pržno, Lubno, Janovice, Skalice, Pazderna, Horní Domaslavice, Dolní Domaslavice, Třanovice.
Volební obvod č. 168
(v okrese Frýdek-Místek)
Frýdlant nad Ostravicí
jižní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená obcemi Kunčice pod Ondřejníkem, Pstruží, Lhotka, Metylovice, Frýdlant nad Ostravicí, Nová Ves, Malenovice, Krásná, Raškovice, Vyšní Lhoty, Nošovice, Vojkovice, Dolní Tošanovice, Horni Tošanovice, Hnojník, Vělopolí, Roplce, Nebory, Oldřichovice, Tyra, Košářiska, Milíkov, Dolní Lomná, Mosty u Jablunkova a Písek.
Volební obvod č. 169
(v okrese Frýdek-Místek)
Třinec
východní část okresu Frýdek-Místek, ohraničená obcemi Třinec, Karpentná, Vendryně, Hrádek. Jablunkov.
Volební obvod č. 170
(v okrese Karviná)
Karviná
střední část města Karviné, zahrnující městské části Karviné 8 - Nové Město, Karviná 7 - Mizerov, Karviná 8 - Hranice.
Volební obvod č. 171
(v okrese Karviná)
Český Těšín
jižní část města Karviné, zahrnující městské časti Karviná 1 - Fryštát, Karviná 3 - Lázně Darkov, Karviná 4 - Ráj a obce Louky, Chotěbuz, Mistřovice, Horní Žukov a Český Těšín.
Volební obvod č. 172
(v okrese Karviná)
Nový Bohumin
severozápadní část města Karviné, zahrnující městské části Karviná 2 - Doly, Karviná 5 Staré Město a obce Doubrava, Petrovice, Dětmarovice, Dolní Lutyně, Věřňovice, Skřečoň, Záblatí, Vrbice, Pudlov, Starý Bohumín a Nový Bohumín.
Volební obvod č. 173
(v okrese Karviná)
Orlová
území obci Orlová, Petřvald a Rychvald.
Volební obvod č. 174
(v okrese Karviná)
Havířov I
západní část města Havířova, zahrnující městské částí Havířov 1 -město, Havířov 3 - Šumbark.
Volební obvod č. 175
(v okrese Karviná)
Havířov II
východní část města Havířova zahrnující městské části Havířov 2 -Bludovice, Havířov 4 - Suchá a obce Horní Suchá, Stonava, Těrlicko, Albrechtice, Stanislavice, Hradiště a Dolní Datyně.
Volební obvod č. 176
(v okrese Nový Jičín)
Nový Jičín
jihozápadní část okresu Nový Jičín, ohraničená obcemi Kamenka, Heřmanice u Oder, Odry, Pohoř, Mankovice, Bernartice nad Odrou, Kunín, Hukovice, Nový Jičín, Bludovice-a Hodslavice.
Volební obvod č. 177
(v okrese Nový Jičín)
Bílovec
severní část okresu Nový Jičín ohraničená obcemi Vlkovice, Tošovice, Jestřábí, Kletné, Suchdol nad Odrou, Hladké Životice, Vartošovice, Libhošť, Sedlnice, Mošnov a Petřvald.
Volební obvod č. 178
(v okrese Nový Jičín)
Bystřice nad Pernštejnem
jihovýchodní část okresu Nový Jičín, ohraničená obcemi Mořkov, Životice, Rybí, Závišice, Příbor, Prchalov, Skotnice a Trnávka.
Volební obvod č. 179
(v okrese Olomouc)
Olomouci
jihozápadní část města Olomouce, rozděleného tokem řeky Moravy s částí městské čtvrti Olomouc vnitřní město a městské části Řepčín, Hejčin, Neředin, Nová Ulice, Povel, Nové Sady, Klášterní Hradisko, Lazce a Černovír.
Volební obvod č. 180
(v okrese Olomouc]
Litovel
jihozápadní část okresu Olomouc, ohraničená obcemi Řimice, Mladeč, Litovel, Unčovice, Náklo, Štěpánov, Liboš, Štarnov, Bohuňovice, Chomoutov, Horka nad Moravou, Křelov, Topolany, Hněvotín, Slavonín, Nemilany, Kožušany-Tážaly, Blatec, Charváty, Bolelouc, Dub nad Moravou, Věrovany, Majetín a Krčmaň.
Volební obvod č. 181
(v okrese Olomouc]
Šternberk
severní část okresu Olomouc, ohraničená obcemi Králová, Střelíce, Červenka, Pňovice, Žerotín-Strukov, Hnojíce, Moravská Huzová, Šternberk, Bělkovice-Lašťany, Dolany, Samotíšky, Kopeček u Olomouce, Radíkov, Véska, Pohořany, Jívová, Město Libava.
Volební obvod č. 182
(v okrese Olomouc)
Olomouc II
jihovýchodní část okresu Olomouc, ohraničená obcemi Majetín, Grygov, Vsisko, Holice, Týneček, Hlušovice, Droždín, Lošov, Hrubá Voda, Hlubočky, Mrsklesy, Daskabát, Velký Újezd a východní část města Olomouce, rozděleného tokem řeky Moravy a zahrnující část městské čtvrti Olomouc - vnitřní město a částí města Nový Svět, Hodolany, Bělidla, Pavlovice a Chválkovice.
Volební obvod č. 183
(v okrese Opava)
Opava
město Opava
Volební obvod č. 184
(v okrese Opava)
Hlučin
severovýchodní část okresu Opava, ohraničená obcemi Oldřišov, Velké Hostíce, Kravaře, Dolní Benešov, Kozmice, Dobroslavice, Krásné Pole, Plesná, Hlučín, Bohuslavice a Běla.
Volební obvod č. 185
(v okrese Opava)
Vítkov
zapadni část okresu Opava, ohraničená obcemi Vávrovice, Milostovice, Zlatníky, Slavkov, Otice, Branka, Chvalíkovice, Vršovice, Raduň, Podvihov, Suché Lazce, Nové Sedlice, Štítina, Mokré Lazce, Lhota, Háj ve Slezsku, Jilešovice, Velká Polom, Dolní Lhota a Čavisov.
Volební obvod č. 188
(ve městě Ostrava)
Ostrava-střed
městský obvod Ostrava I (vyjma sídliště Šalomouna) a městský obvod Ostrava II - Mariánské Hory.
Volební obvod č. 187
(ve městě Ostrava a v okrese Opava)
Slezská Ostrava
městské obvody Ostrava V - Slezská Ostrava, Ostrava VI - Hrušov, Ostrava VII - Radvanice a z městského obvodu Ostrava III - Vítkovice, části Kunčice nad Ostravicí a Kunčičky a z okresu Opava obce Antošovice, Darkovice, Hať, Koblov, Markvartovice, Píšť, Šilheřovice, Vřesina a Závada.
Volební obvod č. 188
(ve městě Ostrava)
Ostrava-Zábřeh I
jihozápadní část městského obvodu Ostrava IV-Zábřeh, včetně městské části Hrabová, Paseka, Výškovice a jižní část městské částí Hrabůvka, ohraničená železniční tratí Polanka-Vítkovice, ulicemi Horní, dr. Martinka, Za humny a Belojanise.
Volební obvod č. 189
(ve městě Ostrava)
Ostrava-Zábřeh II
severovýchodní část městského obvodu Ostrava IV-Zábřeh se severní, části městské části Hrabůvka, městská část Vítkovice z obvodu Ostrava III - Vítkovice a sídliště Šalomouna z městského obvodu Ostrava I.
Volební obvod č. 190
(ve městě Ostrava a v okrese Opava)
Ostrava-Poruba I
městský obvod Ostrava VIII-Poruba s částmi Svinov, Třebovice, Martinov, Pustkovec a původní obec Porubá, I a V stavební obvod a část III stavebního obvodu na jih od Leninovy třídy včetně jižní strany této třídy. Z okresu Opava obce Bobrovníky, Děhylov, Hošťálkovice, Lhotka u Ostravy, Ludgeřovice a Petřkovice.
Volební obvod č. 191
(ve městě Ostrava J
Ostrava-Poruba II
část městského obvodu Ostrava VIII-Poruba se stavebními obvody č. II, IV, VII a VIII a část stavebního obvodu č. III na sever od Leninovy třídy včetně severní strany této třídy.
Volební obvod č. 192
(v okrese Přerov)
Přerov I
západní část okresu Přerov, ohraničená obcemi Troubky, Henčlov a severozápadní část města Přerova, ohraničená řekou Bečvou a východní část města od mostu Míru, ulicí Jateční, náměstím Přerovského povstání, Kratochvílovou, Šířivou, Sušilovou, Na Loučkách, Sumínovou a Gottwaldovou čtvrtí.
Volební obvod č. 193
(v okrese Přerov)
Přerov II
východní část okresu Přerov, zahrnující části města Přerov, Lověšice, Kozlovice, Předmostí a vnitřní část města ohraničenou ulicemi Tovární, Husovou, Nábřežím protifašistických bojovníků (k mostu Míru), Palackého, Komenského, Wurmovou, Čechovou, náměstím Svobody, Denisovou a obcemi Bochoř, Ujezdec, Želatovice, Tučín, Radslavíce, Oldřichov, Hlinsko, Týn nad Bečvou, Valšovice, Teplice nad Bečvou, Černotín, Hluzov, Kunčice, Bělotín a Nejdek.
Volební obvod č. 194
(v okrese Přerov)
Hranice
severní část okresu Přerov, ohraničená obcemi Citov, Císařov, Rokytnice, Dluhonice, Žeravice, Čekyně, Víničná, Prosenice, Grymov, Osek nad Bečvou, Nové Dvory, Lipník nad Bečvou, Jezernice, Slavíč, Klokočí, Drahotuše, Hranice, Velká, Střítež nad Ludinou a Jindřichov.
Volební obvod č. 195
(v okrese Šumperk)
Šumperk
střední část okresu Šumperk, ohraničená obcemi Nedvězí, Dlouhomilov, Kolšov, Sudkov, Bludov, Chromeč, Vyšehoří, Klášterec, Olšany, Ruda nad Moravou, Štědrákova Lhota, Bohdíkov, Šumperk, Rapotín, Vikýřovíce, Nový Malin a Oskava.
Volební obvod č. 196
(v okrese Šumperk)
Jeseník
severní část okresu Šumperk, ohraničená obcemi Malá Morava, Podlesí, Hanušovice, Kopřivná, Bratrušov, Rejchartice, Velké Losiny, Petrov nad Děsnou, Hraběšice a Sobotín.
Volební obvod č. 197
(v okrese Šumperk)
Zábřeh
jihozápadní část okresu Šumperk, ohraničená obcemi Písařov, Jakubovice, Janoušov, Bušín, Horní Studénky, Zhorov, Postřelmůvek, Postřelmov, Lesnice, Brníčko, Strupšín, Rohle a Kamenná.
Volební obvod č. 198
(v okrese Vsetín)
Vsetín
jihozápadní část okresu Vsetín, ohraničená obcemi Kateřinice, Ratiboř, Vsetín, Janová, Hovězí, Lužná, Pulčín a Valašská Senice.
Volební obvod č. 199
(v okrese Vsetín)
Rožnov pod Radhoštěm
východní část okresu Vsetín, ohraničená obcemi Zubří, Vidče, Valašská Bystřice, Haleňkov, Huslenky a Zděchov.
Volební obvod č. 200
(v okrese Vsetín)
Valašské Meziříčí
severozápadní část okresu Vsetín, ohraničená obcemi Lázy, Mikulůvka, Pržno, Jablůnka, Růžďka, Bystřička, Malá Bystřice, Velká Lhota, Střitež a Zašová.
*)
Při vymezení hranic volebních obvodů je použito názvů obcí, popřípadě části obcí.