94/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

94
USNESENÍ
Předsednictva České národní rady
ze dne 23. září 1971
o vyhlášení voleb do České národní rady a všeobecných voleb do národních výborů v České socialistické republice
Předsednictvo České národní rady
vyhlašuje podle čl. 122 odst. 2 ústavního zákona o československé federaci a podle § 29 zákona ČNR č. 53/1971 Sb., o volbách do České národní rady, a § 30 zákona ČNR č. 54/1971 Sb., o volbách do národních výborů v České socialistické republice, volby do České národní rady a všeobecné volby do národních výborů v České socialistické republice na pátek dne 26. listopadu 1971 a na sobotu dne 27. listopadu 1971.
Předseda České národní rady: Erban v. r.