92/1971 Zb.

Časová verzia predpisu účinná od 24.09.1971

Obsah zobrazeného právneho predpisu má informatívny charakter.

92
Uznesenie
Predsedníctva Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
z 22. septembra 1971
o vyhlásení volieb do Federálneho zhromaždenia Československej socialistickej republiky
Predsedníctvo Federálneho zhromaždenia vyhlasuje podľa čl. 59 ústavného zákona o československej federácii a podľa § 30 zákona č. 44/1971 Zb. o voľbách do Federálneho zhromaždenia voľby do Federálneho zhromaždenia na piatok 26. novembra a sobotu 27. novembra 1971.
Predseda Federálneho zhromaždenia:
Dr. Hanes v. r.