História predpisu 91/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.20.09.1971 - 12.03.1986