História predpisu 9/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.22.02.1971 - 31.12.1971