História predpisu 88/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.16.09.1971 - 31.12.1984