História predpisu 76/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.30.08.1971 - 30.06.1974