História predpisu 72/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.09.1971 - 31.08.1981