História predpisu 71/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.10.1971 - 31.07.1980