História predpisu 65/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1971 - 16.07.1975