História predpisu 64/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.08.07.1971 - 31.12.1971