História predpisu 57/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.28.11.1971 - 31.12.1982