História predpisu 56/1971 Z. z.

ČísloDátum účinnostiNovela
1.Vyhlásené znenie
2.01.08.1971 - 27.08.1990